woensdag 27 juni 2007

Fawaz Jneid


door TP

Kamerlid Halbe Zijlstra van de VVD, de partij die er nog niet uit is links- dan wel rechtsaf te zullen slaan, heeft nu dan toch staatssecretaris Albayrak gevraagd maatregelen te nemen tegen Imam Fawaz Jneid. Hij vindt de maat vol na zijn bedreigingen aan het adres van Afshin Ellian.Onze vriendelijke imam noemde Ellian op de website van de Haagse As-Soennah moskee 'een kwaadaardig gezwel', omdat deze niet zo aardig geschreven had over het salafisme. Iets waar u en ik zich wel iets bij kunnen voorstellen. En dan lijkt deze imam, die geen woord Nederlands spreekt, toch redelijk ingeburgerd als het gaat om het rondstrooien van nare ziektes. Maar Allah zij geprezen dat daar in het Arabisch ook wel woorden voor zijn.
Nu moeten wij ons op het internet behoorlijk inhouden met beledigende scheldkanonnades - je hebt zo het MDI op je lip zitten - maar kennelijk geldt dit niet voor imams. Dat schijnt geen kwaad te kunnen.
Hoewel, geen kwaad? Deze zelfde vrolijke roeptoeter bereidde toch immer zijn preken gedegen voor en schreeuwde daarin ooit: "O God, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen." Halleluja!
En ook Ali Hirsi Ayaan ligt hem na aan het hart en zo werd in één moeite door ook voor haar in zijn heilige gebedshuis een ernstige ziekte afgesmeekt. "O God, verblind het zicht van Ayaan Hirsi Ali zoals u haar hart hebt verblind, O God verblind haar zicht, O God bezorg haar hersenen een kanker. O God, bezorg haar een tongkanker." De Heer zij geprezen en vrede met hem vanzelfsprekend.
U begrijpt het verkeerd, indien u meent dat het MDI nog diezelfde dag bij deze vriendelijke prediker de deur in liet beuken.

Het schijnt echter, dat deze persoon niet zo eenvoudig het land uit te zetten is. Op de een of andere manier is deze voorbeeldige burger aan een Nederlands paspoort gekomen - u en ik begrijpen het hoe en waarom niet, maar dat even terzijde - en dat moet dan weer moeilijk af te pakken zijn, zo laten wij ons graag wijsmaken. En ook het MDI is een stuk passiever dan wanneer wij ons zouden misdragen op het internet. Verschil moet er zijn.

Afijn, ik ben uiterst benieuwd of dit verhaal nog een staartje krijgt, of dat wij het te zijner tijd uit de doofpot moeten halen. Bijvoorbeeld als Ellian aan een plotseling opkomend kwaadaardig gezwel bezweken blijkt te zijn...

Geen opmerkingen: