donderdag 29 oktober 2009

Dwaze Christenen


door TP


Zij trekken aan één en dezelfde kant. De mohammedanen krijgen de steun van de linkse partijen, die toch ook naar de Internationale streven en aangezien het linksom niet wil lukken...
Hoewel hun minachtende uithalen naar de Christenen nog onmogelijk vergeten kunnen zijn, werpen ook die laatsten zich in volle overtuiging in de strijd en trekken mee uit volle kracht. Immers, de islam is ook een religie, zo hebben zij zich laten wijsmaken. En met die religie wordt door links de spot niet gedreven, dus kan men daar 'veilig' bij aanhaken. Samen met de rooien.
"Trekken jongens!"Nog steeds is men zich te weinig bewust van het gevaar dat de islam inhoudt. Velen blijven maar stug volharden in het sprookje, dat dit een religie is vergelijkbaar met andere. Het is een pertinente denkfout.
De islam is een totalitaire ideologie, die onmiskenbaar uit is op wereldoverheersing. Het kalifaat is het eindstreven. Een wereld geheel onderworpen aan Allah! Welk één ideale toestand! Iedereen gelukkig! Nu ja, de leiders een ietsiepietsie meer dan het klootjesvolk. Maar daarin verschillen socialisme en islam nauwelijks.
Er zal geen oorlog meer zijn. Op voorwaarde natuurlijk dat ieder buigt voor de leide... ehm... Allah, de geweldenaar. Want wie dat niet doet zal zijn leven niet zeker zijn. Stenen zat!

Het is dwaas te menen, dat het allemaal zo'n vaart niet loopt. Dwaas te menen, dat de democratie sterk genoeg is de islam vanzelf de kop in te zullen drukken.
Zeker, het zou kunnen, indien zij werkelijk haar wetten goed zou toepassen. Maar dat gebeurt niet.
Ieder was toch gelijk voor de wet? Er mocht toch niet gediscrimineerd worden?
Waarom wordt dat dan wel toegelaten voor een religie die haat predikt?
Waarom wordt toegelaten, dat de mohammedanen geheel volgens de koran de Joden mogen vertrappen? Westerse vrouwen mogen uitmaken voor hoeren? Alle niet-moslims als minderwaardigen bestempelen, die men mag doden als dat zo uitkomt? Waarom hebben homoseksuelen geen leven bij de islam? Waarom eist men telkens respect, terwijl er geen religie zo respectloos is t.a.v. welke andere religie dan ook?
Wel, mohammedanen stellen zich boven elk wezen dat ongelovig is. En ongelovig is elke niet-moslim. Daar is geen discussie over mogelijk.
Zij stellen zich boven wetten door mensen gemaakt. Hun wet, de sharia, stijgt daar altijd bovenuit.

Het Christendom is geheel anders. Natuurlijk zijn door Christenen in het verleden ook fouten gemaakt. Maar het Christendom heeft een verlichting ondergaan. Men weet de bijbel op waarde te schatten. Het is een geheel ander boek dan de koran, die geschreven zou zijn door Allah zelf. Daarom is die onveranderlijk. Niet op andere wijze te interpreteren dan wat daar letterlijk in staat.
En dat verklaart de intolerante houding van de mohammedanen. Het gaat er niet om hoeveel gewelddadigheden er in een heilig boek staan, maar om de manier waarop die ter sprake komen, en vooral om hoe de volgelingen daarmee omgaan.
Laat u niet wijs maken, dat er een gematigde islam bestaat. Evenmin spreek ik graag van gematigde moslims, want een gematigde moslim is per definitie geen moslim meer. Zij hebben van de fundamentalisten net zo goed aanslagen op hun leven te vrezen als iedere niet-moslim. Daarom spreek ik liever van passieve moslims. Zij zijn, indien nodig, eenvoudig in stelling te brengen. Hun weerstand tegen fundamentalistische aanslagen is vrijwel nihil. Hun protesten blijven uit. Het stokt bij: "Wij voelen ons niet verbonden met de mensen die aanslagen plegen. Dat zijn geen moslims"
En daarmee is de kous af.

Daarmee zou de kous echter moeten beginnen.
Maar men doet het niet.
Waarom niet?
Uit vrees?
Het zou mij niet verbazen!
Het zou mij allerminst verbazen.
Immers, die terroristen zijn nu juist de meest zuivere muzelmannen die men zich kan voorstellen. Zij handelen geheel volgens de koran.

Ook eerwraak vindt men bij passieve moslims.
Het dragen van de hoofddoek neemt wereldwijd toe.
Door zogenaamde gematigde moslims.
Maar er is geen moslima, die vrijwillig dat kledingstuk draagt. Moslima's die ik al jaren ken dragen dat ding altijd. Als het vrijwillig zou zijn, zou je ze ook wel eens zonder zien lopen.
Jongere moslima's, die aanvankelijk de hoofddoek niet droegen, dragen die nu opeens altijd. Als het vrijwillig zou zijn, zou je zeker hen ook regelmatig zonder zien lopen.
Maar dan wacht eerwraak.
Op gematigde moslima's door bijvoorbeeld een gematigde broer.
Om de familie-eer te redden.
Van een gematigd moslimgezin.

Jazeker, heel soms wordt een linksmens wel eens even kriegelig.
Nog onlangs trok Femke Halsema iets minder sterk mee. De islam was toch wel een probleem en die hoofddoekjes zag ze maar al te graag afgeslingerd. Even kwam er iets boven borrelen uit vergane feministische tijden.
Even maar. Want de uitleg volgde al spoedig.
Maar intussen had zij het helemaal verbruid bij de oer-orthodoxe Fawaz Jneid, waarvan wij weten hoe verschrikkelijk 'gematigd' hij zijn te gematigde volgelingen toespreekt.

En Femke Halsema trekt weer stevig mee.


Jazeker, PvdA-wethouder Lodewijk Asscher was zeer geschokt over de gebeurtenissen in de moslim basisschool As-Siddieq, die hij te horen kreeg van Hennie Metsemakers, die daar jarenlang les gaf. Hij was er echt helemaal klaar mee. De school diende gesloten te worden...
Uiteindelijk liep het uit op een 'forse straf' van maar liefst 5% korting op de soepsidie door Staatssecretaris Dijksma tot wel 1 maart 2010 aan toe - dus dat hakt er wel even diep in! Afgelopen zaterdag, 24 oktober, stond er in Vrouw magazine van De Telegraaf een interview met een eerdere ex-lerares daar, Fenny Brinkman, die constateerde, dat daar niets is veranderd. Inmiddels is er een boek van haar hand verschenen, getiteld Haram met de avonturen op die islamschool, waar geen enkele plaats is voor andere culturen dan de islam en waar de holocaust stevig ontkend wordt.
Dus het gaat voortvarend met de integratie van de 'gematigde' muzelmannen.
Enkele citaten uit het interview zullen u wel al zijn opgevallen!

En Lodewijk Asscher trekt weer uit volle kracht mee.

Waarom is bij wet geregeld, dat religieuzen net even wat meer mogen dan atheïsten?
Er was toch sprake van gelijke behandeling? Er was toch sprake van scheiding tussen kerk en staat? Nederland heet toch seculier te zijn?
Welnu, dat gaat al mis bij artikel 1 van de grondwet.
Hoe kan het komen, dat er kritiek mag zijn op elke ideologie? Behalve op religie?
Waarom voelt nou juist de gelovige zich beledigd als er kritiek op zijn ideologie wordt geuit?
Als ik kritiek heb op het Christendom, beledig ik dan iedere Christen?
Dan zou ik mijzelf dus ook beledigen.
Hoe kan ik nu een moslim beledigen, als ik kritiek uit op zijn religie? Beter zou hij eens de koran doorlezen om te ontdekken waarop die kritiek gebaseerd is.
Maar daar heb je het weer: Dat boek is door Allah zelf geschreven...

Indien je geen kritiek meer mag uiten op een ideologie, betekent dat het einde van de democratie. Er is dan ook geen islamitisch land te vinden waar werkelijke democratie heerst.
Zie daar het grote gevaar.

Maar lang niet iedereen onderkent dat. En helaas blijft dat niet beperkt tot de linkse partijen. Het CDA en de CU doen even hard mee met de loftrompet te steken over de islam, de religie van de onderwerping.
Links is niet wijzer, begin ik steeds meer te beseffen, maar hoe zit het met deze zogenaamde Christenen? Hoe kun je in vredesnaam meehuilen met een 'godsdienst' die nota bene jouw Christus, waarop jouw hele godsdienst gebaseerd is, ontkent als zijnde de Zoon van God? Hebben zij de haan dan nog niet horen kraaien? Na al die ellende die de islam al sinds eeuwen wereldwijd veroorzaakt?
Er zijn zoveel tekenen die men dagelijks kan lezen of zelfs ondervinden, dat het ongelooflijk is, dat men het beestje niet keihard hoort schreeuwen.
Ziet men niet, dat wereldwijd met de hoofddoekjes gebieden worden afgebakend, zoals de hond dat doet met het achterlaten van zijn geurtje?
En als zij dat niet zien of horen, zijn zij doof en blind.
En als zij dat niet willen horen, zijn het verraders van hun eigen geloof. Zij verloochenen Jezus opnieuw. Zij lezen de bijbel zonder die te begrijpen. Of zij menen uit Jezus' naam te handelen door goedaardig op te treden tegen het kwaad. En zij vergeten hoe Jezus zelf tegen de Farizeeërs uithaalde. Zij vergeten Zijn waarschuwing tegen de Valse Profeet.
Zij menen mee te kunnen profiteren van artikel 1 van de grondwet, die door de islam een betekenis heeft gekregen, zoals die nooit bedoeld was. Ook niet nodig was. Toen.
Zij trekken samen met de socialistische partijen aan het touw.
Aan de andere kant staan vele atheïsten en de weinige Christenen die Jezus niet willen verloochenen. Joden en een paar ex-moslims. Vooral die laatsten weten waarheen het touw getrokken wordt. "Dat nooit weer," zullen zij denken.
Maar de massa dwazen aan de andere kant krijgt steeds meer hulp.
En langzaam maar zeker, beetje bij beetje, naderen zij Mekka...

1 opmerking:

Bella zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.