donderdag 2 september 2010

Klinks' klinkklare klagelijke klanken


door TP

Je zult Klink maar meenemen naar de onderhandelingstafel. Dan is een verzoek tot radiostillte toch wel veel gevraagd.
Gelukkig kun je altijd nog een brief schrijven over de vorderingen van het overleg tot het vormen van een rechtse minderheidscoalitie met gedoogsteun van de PVV.
Normaliter is het woord gedogen natuurlijk ongelukkig gekozen, want het houdt in, dat - in dit geval - een kabinet gedoogd wordt, dat eigenlijk maatregelen wil treffen die niet deugen. Het woord steun zou moeten voldoen.
Nochtans was het Klinks' bedoeling, dat de VVD en zijn CDA legale maatregelen zouden treffen. Van het begin af aan had ik dan ook al de indruk, dat het CDA zich eigenlijk meer manoeuvreerde in een positie de PVV te gedogen. Een minderheidskabinet dus met gedoogsteun AAN de partij van Wilders. Aan de laatste dan de taak alle kabinetsvooorstellen al gedogend te slikken.De brief deed, geheel volgens de gebruikelijke planning van het uitlekken, de radiostilte alsnog verbreken. Een heel blik opengetrokken CDA-prominenten had al laten blijken, dat je onmogelijk met iemand kon regeren, die o.a ook streed voor het behoud van hun Christelijke waarden, eh...pardon, die leiding geeft aan 'een omstreden politieke beweging'. Zoals Klink de PVV in zijn brief noemt. Al is die beweging weliswaar democratisch gekozen en ook nog eens door meer kiezers dan het CDA. Die laatste partij werd gehalveerd en lijkt mij dus nogal omstreden door zeer veel voormalige kiezers.

De strekking van de brief op zich is best duidelijk. Of Wilders zich daar al dan niet in terug herkent. Klink is bang, dat de door het kabinet te treffen maatregelen door Wilders geheel anders zullen worden uitgelegd aan het publiek dan wat het CDA en de VVD daarmee zullen bedoelen. En dan moet je je elke keer gaan verdedigen voor je daden. Dat kon toch niet de bedoeling zijn?
Persoonlijk zou ik zeggen: "Wat kan jou dat nou schelen, Appie? Wat is daar mis mee?"
Trouwens, het volk heeft sowieso recht op tekst en uitleg. Als Rutte zo zegt, Verhagen zus, en Wilders gedoogt dat in andere bewoordingen, heb je uiteindelijk toch dezelfde beoogde maatregel getroffen. In mijn ogen zelfs de eerste nadat jaren achtereen van alles achterover leunend vooruit geschoven is.
Lijkt mij.
Daarom ook is er zo veel te doen en kost elke dag oponthoud bij het vormen van een regering klauwen met geld.

Als bijvoorbeeld de gezinshereniging wordt ingeperkt, zouden de VVD en het CDA kunnen zeggen, dat dat op één of andere wijze goed voor het land is, terwijl Wilders ongetwijfeld hetzelfde zou vinden, maar logischerwijs zal hij het tot staan brengen van de islamisering daarbij noemen.
Waarom logischerwijze? Wel, hoe vaak hoorde je de afgelopen tijd niet, dat de PVV best mee zou mogen regeren, op voorwaarde, dat zij al haar standpunten zou laten varen?
Een dergelijke eis is natuurlijk complete nonsens. Geen van de andere partijen zou op die wijze met een andere in zee gaan. Zou de PVV dat dan wel moeten doen? De partij nota bene die de grootste verkiezingswinst behaalde? Die zou al zijn kiezers moeten verraden?
Juist door dit onzinnige standpunt zal Wilders extra gemotiveerd zijn zijn kiezers te tonen wat de PVV aan successen weet binnen te slepen. En als de VVD en het CDA daar een politiek correcter verhaal bij willen verzinnen, houdt niets ze tegen. Als het eindelijk maar eens gebeurt!

Hoe komt het toch, dat het CDA zich totaal geen zorgen lijkt te maken over de duidelijk merkbare islamisering van niet alleen Nederland, maar heel Europa? Het kan nauwelijks iets anders zijn dan een centenkwestie, die lekker past in de klaar liggende baantjes in het asielbeleid - of voor wat daar voor door moet gaan - voor uittredende politici en waar een indrukwekkende industrie op draait. Helaas moet dat geld wel ergens vandaan komen. En dat wordt nu juist niet opgehoest door de vele kansloze gelukzoekers. Die kosten de hardwerkende belastingbetaler alleen maar miljarden. En dat loopt natuurlijk vroeg of laat grandioos fout. En dat merken we nu al in de dalende kwaliteit van het onderwijs, de zorgsector en het langer moeten werken om de AOW betaalbaar te houden. Een pot waaruit de overheid schaamteloos graait als dat zo uitkomt. Terugbetaling als dat nodig is, schijnt niet tot de mogelijkheden te behoren.

Ondertussen gaat menig kansloze immigrant zelf al zo rond zijn dertiende met pensioen met als enige werkervaring hier en daar een taakstrafje, vanwege weer een ander soort 'werk'ervaring. Niemand gelooft nog, dat zij de vergrijzing zullen opvangen. Politieke onbenullen daargelaten.
Zou het echter niet verstandiger zijn je als Christelijke partij eens te gaan beraden wat de werkelijke invloed van de islam wereldwijd betekent?
Zou Klink zich niet wat meer zorgen moeten gaan maken, hoe geloofsgenoten in islamitische landen vervolgd en vermoord worden? En dat we hier op de niet zo heel lange termijn ook afstevenen op steeds meer islamitische invloeden, die ten koste zullen gaan van zijn eigen geloof? Hoe meer moslims, aardig of niet, hoe meer eisen zij zullen stellen. En dat merken we steeds meer.
Het CDA heeft het regelmatig over het uitsluiten van een hele bevolkingsgroep door Wilders. Dat hij het slechts heeft over het criminele en radicale gedeelte daarvan en het aanpassen aan onze samenleving, wordt er stelselmatig niet bij verteld door de partij die zelf wel een hele bevolkingsgroep wil uitsluiten van regeringsdeelname.

Maar Klink komt dan met een aandoenlijk verhaal over de moslima met haar broodtrommeltje. Hoe die zich zou voelen als zij naar de verplichte inburgeringscursus gaat? Of gaat solliciteren?
"De VVD en het CDA stellen, dat de eisen omhoog moeten om mensen hier meer houvast en perspectief op een goed leven te geven," aldus meldt Klink in zijn brief.
En dan gaat hij verder met: "De PVV benadrukt waarschijnlijk dat hierdoor juist minder migranten naar Nederland zullen komen en de islamisering van de samenleving wordt verhinderd."
Let wel, WAARSCHIJNLIJK, dus hij weet het niet eens zeker, maar hij schrijft het toch maar vast op. En zo brengt hij meer waarschijnlijkheden in zijn brief naar voren.
Intussen zijn er niet alleen bij Wilders zelf, maar ook bij Rutte twijfels gerezen bij het waarheidsgehalte van de brief. En tot overmaat van ramp zelfs bij Verhagen. Was Klink eigenlijk wel bij de les, of zat hij dromerig voor zich uit te fantaseren? Hoe dan ook, over de ouwetjes die het ontbeert aan verzorging maakt hij zich niet zo'n zorgen. Evenmin als over diegenen onder hen die moeten lijden onder het criminele gedrag van moslimse en andere immigranten, die nooit van plan zijn zich met een broodtrommeltje ook maar één stap richting inburgeringscursus te begeven. Nou ja, immigranten, het is zo ongeveer de derde generatie van immigranten, dus wie heeft het nog over integreren? Ja, in de veroverde wijken waar de autochtonen zijn of worden weggepest. Dat dan weer wel.
Evenmin maakt hij zich zorgen over de discriminatie van diezelfde moslima vanuit haar eigen religie.

Maar zelfs al zou Wilders claimen, dat een verplichte en strengere inburgeringscursus goed is om de islamisering tegen te gaan, dan nog kunnen de VVD en het CDA hun kijk op de zaak geven.
Als het maar weer gebeurt!

Of zou Klink bang zijn, dat het zijn partij nog meer stemmen zou kosten door politiek correct te blijven? En dat die dan zullen gaan naar 'een omstreden beweging' die gewoon zegt waar het op staat?
Mijn vraag is allang niet meer, of je als Christen wel op de PVV zou mogen stemmen. Maar eerder, of je dan nog wel op het CDA zou moeten stemmen? Die C in de naamgeving stelt immers niets meer voor.
Christus is allang verloochend door een opengetrokken blik onwelriekende nieuwe Judassen, die watjes in hun oren hebben gestopt om de haan niet meer te hoeven horen kraaien.
Men luistert liever naar de eigen klagelijke klanken.

Intussen geeft menig Christen die C zelfs niet eens gedoogsteun meer. Hun gedachtegoed is veiliger bij een atheïst...

Geen opmerkingen: