maandag 8 november 2010

Sharia-doelwit: Elisabeth Sabaditsch-Wolff

O. DELECRUZE - 07 NOVEMBER 2010


Door Fjordman

Velen volgen de 'hate speech'-zaak tegen Elisabeth Sabaditsch-Wolff in Oostenrijk op de voet, en zijn in stijgende mate onthutst geraakt over de onverbloemde ideologische censuur die het representeert. Nu is iedere censuur van belangrijke kwesties alarmerend, maar wat deze zaak bijzonder ernstig maakt, is dat wat hier op het spel staat, niets minder is dan het voortbestaan van de Westerse beschaving.

Terwijl islamitische leiders openlijk pochen over het infiltreren van het Westen, om het te onderwerpen en te vernietigen, worden Westerse burgers door hun eigen autoriteiten op de hielen gezeten wegens het vertellen van de waarheid over de islam.


En terwijl moslims onze landen mogen koloniseren op de manier die ze goeddunkt, wordt het de autochtone Europeanen letterlijk door hun eigen overheden verboden om op enigerlei wijze hiertegen in het geweer te komen.

Volgens Sharia, de islamitische wet, hebben niet-moslims een ondergeschikte status, zijn ze tweederangsburgers in hun eigen landen. Dit is nu precies de status die de autochtone Europeanen de facto hebben onder het multiculturalisme, dat in wezen betekent dat de Westerse overheden nu al de Sharia deels tot uitvoering brengen. De autoriteiten in West-Europa, zowel op nationaal niveau als op het niveau van de Europese Unie, staan niet alleen een passieve islamisering toe, maar zijn dit actief aan het propageren en aan het handhaven.

Dit is de belangrijkste stelling in Bat Ye'or's pionierswerk Eurabia, en evenals in mijn eigen boek Defeating Eurabia. Wat wij aan het werk zien in Nederland, in dat krankzinnige proces tegen Geert Wilders, is de praktische implementatie van Eurabia.

En hier gaat het over in de zaak tegen Sabaditsch-Wolff. Zij kwam ineens terecht midden in de frontlinie van de strijd tegen de voortgaande vernietiging van het Westen, en wij zijn allemaal als volgende aan de beurt. Daarom moeten wij haar volop steunen, zowel moreel als financieel, en moeten we de Oostenrijkse autoriteiten te schande zetten om hun verraad en hun schaamteloze knieval voor moslim-dwingelandij.

——————————————————————————

Dit essay werd eerder gepubliceerd op Europe News en Gates of Vienna.
Voor een compleet overzicht van Fjordman's artikelen, zie de Fjordman Files.

Het Vrije Volk

Geen opmerkingen: